Рози


Уважаеми клиенти, наличността ни от храстовидни рози е изчерпана.
Ще предлагаме отново описаните сортове рози през м.Ноември 2018година.